Lahjoitettavan summan tulee olla yli 1 euron

Antidoping ja erivapaushakemukset SUEK:ille

Tanssijat sitoutuvat FDO:n kilpailusääntöihin, joihin sisältyvät niin antidoping, reilu peli kuin eettiset periaatteet.

Tanssi ei kuulu edelleenkään SUEK:in (Suomen Urheilun Eettinen Keskus ry) lajimäärittelyn piiriin.
Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisen antidoping-testauksen jälkeen voi anoa erivapautta SUEK:in kieltolistalla olevaan lääkkeeseen myönnettyjen reseptien ja diagnoosien perusteella.

Tästä linkistä lisäinfoa lajimäärittelystä:
Linkki

Huom: Kansainvälisten kilpailujen vastaavat säännöt ja ohjeet tulee tarkistaa erikseen kunkin kansainvälisen liiton säännöistä ja ohjeista.