Lahjoitettavan summan tulee olla yli 1 euron

Latino Show

Latino Show -jaosto

Jaosto toimii hallituksen linkkinä sekä tanssikouluihin että lajin harrastajiin. Jaosto pyrkii monipuolisesti kehittämään ja edistämään omaa lajiaan tavoitteenaan lisätä eri latinalaistanssilajien arvostusta ja tunnettavuutta. Keskeistä kaikessa kehittämistyössä on moniarvoisuus ja lajin traditioiden kunnioittaminen. Erityisen tärkeää on kuitenkin uteliaisuus kaikkeen uuteen, edelläkävijänä toimiminen sekä rakentava suhtautuminen tuoreisiin ja poikkeaviin näkemyksiin. Jaosto rakentaa erilaisia yhteistyömuotoja tanssikentän toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Jaosto kommunikoi eri tavoin niin lajin harrastajien kuin tanssinopettajien ja koreografien kanssa herkällä korvalla kehittämisideoita ja toiveita kuunnellen.

Jaoston puheenjohtaja
Merja Satulehto, Oulu
latinoshowjaosto.fdo(at)gmail.com

Jaoston jäsenet
Marko Keränen, Helsinki
Tiina Kilponen, Oulu
Marjukka Koivuniemi, Oulu
Tero Laakso, Järvenpää
Kia Lehmuskoski, Helsinki
Juha Pykäläinen, Helsinki
Minna Tanttu, Tampere
Emma Vikman, Kotka
Maria Ylönen, Jyväskylä


HUOM! Kansainvälisiin kilpailuihin lähtevien tulee tarkistaa IDO:n (International Dance Organization) säännöt, sillä ne poikkeavat huomattavasti Suomen säännöistä.

Latino Show

Suomessa kilpaillaan pääasiassa Latino Show -nimikkeen alla. Ainoastaan aikuiset 1 ja aikuiset 2 -ikäryhmissä kilpaillaan sekä Latino Show- että Caribbean Show -sarjoissa. Näissä kahdessa ikäryhmässä Latino Show -kilpailusarjassa hyväksytään vain kansainvälisiin tanssiurheilun latinalaisamerikkalaisiin tansseihin (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive) pohjaavat teokset ja Caribbean Show´ssa puolestaan vain kaikki autenttisiin Karibian alueen tanssityyleihin ja -rytmeihin pohjaavat teokset. Muissa ikäryhmissä Latino Showssa voi kilpailla millä tahansa latinalaistanssityylillä tai -rytmillä tai niiden yhdistelmällä.

Latino Show - teos voi olla rakennettu joko yhden tanssilajin ja -rytmin varaan tai siinä voi yhdistää useampaa tanssilajia tai -rytmiä tai useampaa musiikkikappaletta. Musiikki voi olla tyyliltään joko autenttista latinalais- tai mitä tahansa muuta musiikkia. Mikäli musiikki ei ole selkeästi latinalaista tai sen henkistä, koreografian liikekielen tulee pohjautua selkeästi latinalaistyyppiseen vartalonkäyttöön ja sitoa teos Latino Showhun. Erilaisten showtanssitekniikoiden käyttö koreografioissa on suotavaa, mutta ei pakollista. Liikkeen pääpainon tulee säilyä latinalaistyyppisessä liikekielessä.

Eri latinalaistanssityylit käyttävät samantyyppistä liikemateriaalia, askelikkoja ja rytmiikkaa. Esimerkiksi kilpatanssissa käytetyt vakioidut askelikot kuten cucaracha, botafogo ja volta ovat yleisesti käytössä lähes kaikissa latinalaistanssityyleissä. Myös kaikissa parin kanssa tanssittavissa tyyleissä käytetään samankaltaista liike- ja kuviomateriaalia.  Latino show -kilpailuissa on rikkautta, että kukin tanssityyli toteuttaa näitä oman karaktäärinsa mukaisesti eikä kilpailussa ole tarkoitus arvottaa toista karakteristista tyyliä paremmaksi kuin toista.

Hyvä Latino Show -esitys sisältää:

 • laadukasta tanssia
 • toimivan koreografian
 • vaihtelevan liikemateriaalin, tilan ja kuvioiden käytön
 • huolella valitut ja miksatut musiikit
 • perustellut puku- ja rekvisiittavalinnat sekä selkeän tarinan tai liikkeellisen "punaisen langan"

Latino show -teosten arvioinnissa otetaan huomioon esityksen kokonaisvaikutelma ja koreografia, tanssin laatu, suorituksen ajatus ja persoonallisuus. Tanssin teeman, musiikin, koreografian, asujen ja rekvisiitan tulee olla sopusoinnussa keskenään ja tukea valittua teemaa.  Esityksessä voidaan käyttää akrobaattisia liikkeitä, nostoja ja muita teatraalisia elementtejä, sekä pientä rekvisiittaa.  Asut voivat olla tyyliltään esimerkiksi afrikkalaishenkisiä, karibialaisia, karnevaalityylisiä tai muita vastaavia esityksen luonteeseen sopivia. Tuomarit arvioivat teoksen suhteessa esittäjien valitsemaan tekniikkaan ja muihin kilpailussa esitettäviin teoksiin kierroskohtaisesti.

Latino Show on kilpailumuoto, joka soveltuu erinomaisesti erilaisia lattaritansseja harrastaneille: salsaajille, seuratanssijoille, kilpatanssijoille, bailatinon tai muun yksintanssilajin harrastajille. Lajissa pääsee hyödyntämään osaamistaan ja saa samalla uudenlaista esiintymis- ja kilpailukokemusta. Latino show tuo vaihtelua ja monipuolisuutta harjoitteluun sekä opettaa ryhmätyöskentelyä. Laji avaa myös parittomille tanssijoille mahdollisuuden kilpailla, sillä pienryhmä voi muodostua vaikka pelkästään naisista.

Latino Show tuo autenttiset latinaistanssit tähän päivään monimuotoisina – traditioita kunnioittaen, kohti uutta kurkottaen.


Caribbean show

Caribbean Show -kilpailusarjaan toivotetaan tervetulleeksi kaikki autenttisista Karibian alueen tanssilajeista ja -rytmeistä ponnistavat tanssityylit, kuten salsa, bachata, merengue, reggaeton, son tai mikä tahansa latinalaistanssityyli.

Caribbean Show teos voi olla rakennettu joko yhden tanssilajin ja -rytmin varaan tai siinä voi yhdistää useampaa tanssilajia tai -rytmiä tai useampaa musiikkikappaletta. Musiikki voi olla tyyliltään joko autenttista latinalais- tai mitä tahansa muuta latinalaishenkistä musiikkia. Koreografia voi olla soolotanssiin perustuva tai pääsääntöisesti parin kanssa tanssittu tai yhdistelmä näistä. Erilaisten showtanssitekniikoiden käyttö koreografioissa on sallittua, mutta ei pakollista.

Liikkeen pääpainon tulee säilyä latinalaistyyppisessä liikekielessä.

Hyvä Caribbean show -esitys sisältää:

 • laadukasta tanssia
 • toimivan koreografian
 • vaihtelevan liikemateriaalin, tilan ja kuvioiden käytön
 • huolella valitut ja miksatut musiikit
 • perustellut puku- ja rekvisiittavalinnat sekä selkeän tarinan tai liikkeellisen "punaisen langan"

Caribbean Show teosten arvioinnissa otetaan huomioon esityksen kokonaisvaikutelma ja koreografia, tanssin laatu, suorituksen ajatus ja persoonallisuus. Tanssin teeman, musiikin, koreografian, asujen ja rekvisiitan tulee olla sopusoinnussa keskenään ja tukea valittua teemaa. Esityksessä voidaan käyttää akrobaattisia liikkeitä, nostoja ja muita teatraalisia elementtejä, sekä pientä rekvisiittaa. Asut voivat olla tyyliltään esimerkiksi afrikkalaishenkisiä, karibialaisia, karnevaalityylisiä tai muita vastaavia esityksen luonteeseen sopivia. Tuomarit arvioivat teoksen suhteessa esittäjien valitsemaan tekniikkaan ja muihin kilpailussa esitettäviin teoksiin kierroskohtaisesti.

Caribbean Show soveltuu erinomaisesti erilaisia lattaritansseja harrastaneille: salsaajille, seuratanssijoille, kilpatanssijoille, bailatinon tai muun yksintanssilajin harrastajille. Tavoitteellinen tanssiminen ryhmässä kohti päämäärää tuo vaihtelua ja monipuolisuutta harjoitteluun sekä opettaa ryhmätyöskentelyä. Laji avaa myös parittomille tanssijoille mahdollisuuden kilpailla, sillä pienryhmä voi muodostua vaikka pelkästään naisista tai miehistä.


Latin style

Latin Style sarjat tarjoavat tanssinharrastajille nopean ja matalankynnyksen väylän osallistua tanssikilpailuihin mikäli jotain kokemusta latinalaistansseista jo on. Laji pohjaa tanssiurheilun vakioituihin latinalais-amerikkalaistansseihin ja Suomessa niistä kilpaillaan aluksi sooloissa yhdessä (jive) ja duoissa kahdessa (samba ja cha-cha) lajissa.

Kilpailu on muodoltaan tanssiurheilukilpailun tyylinen, sillä kilpailijat tanssivat yhtä aikaa järjestäjän valitsemaan musiikkiin.

Arvioinnissa otetaan huomioon esityksen kokonaisvaikutelma ja koreografia. Niiden lisäksi arviointiin vaikuttavat lajiteknisen osaamisen taso sekä erityisesti selkeä perusrytmiikan hallinta.

Hyvä Latin Style -esitys sisältää:

 • laadukasta tanssia
 • vahvan rytmiikan ja musiikintulkinnan
 • toimivan koreografian
 • vaihtelevan liikemateriaalin, tilan ja kuvioiden käytön
 • tanssijoiden keskinäisen/tanssijan vahvan kemian ja elävän ilmaisun
 • huolellisesti hiotun ja viimeistellyn esityksen

Tämä uusi kilpailusarja soveltuu erityisesti tanssiurheiluseurojen ja tanssiurheiluun erikoistuneiden tanssistudioiden/-koulujen parittomille tanssijoille. Samoin laji sopii kaikille tanssikoulujen oppilaille, jotka käyvät esim. Latino Show- tai Bailatino-tunneilla ja haluavat saada haastetta harrastukseensa harjoittelemalla tavoitteellisemmin kilpailua varten sekä kerryttää esiintymiskokemustaan!


Synchro Dance (ei lajiriippuvainen!)

Synchro Dance on helposti lähestyttävä kilpailumuoto, jonka tarjoaa matalankynnyksen mahdollisuuden osallistua tanssikilpailuihin.

Synchro Dancessa voi kilpailla millä tahansa tanssityylillä tai -rytmillä. Synchro Dancessa tanssijat tanssivat koko esityksen ajan keskenään samoja liikkeitä, samassa muodostelmassa, mahdollisimman yhdenmukaisesti ja yhdenaikaisesti. Edes kaanonit tai liikkeiden tekeminen peilaamalla eivät ole sallittuja. Muodostelman liikkuminen tanssilattialla on sallittua ja toivottavaa, kunhan muodostelma pysyy samana. Ainoastaan suorituksen lopussa, viimeisen 20 sekunnin aikana, voidaan loppuhuipennukseksi vaihtaa muodostelmia ja paikkoja.

Synchro Dance -koreografia voi sisältää yhtä tai useampaa tanssityyliä ja -rytmiä eikä temporajoituksia ole. Nostot ja akrobatia eivät ole sallittuja, samoin rekvisiitan käyttö on kiellettyä.

Hyvä Synchro Dance -esitys sisältää:

 • laadukasta tanssia
 • toimivan koreografian
 • vaihtelevan liikemateriaalin ja tilan kekseliään käytön
 • huolella valitut ja miksatut musiikit
 • perustellut pukuvalinnat sekä liikkeellisen "punaisen langan" tai tarinallisen idean

Laji on helposti lähestyttävä esim. tanssinopettajalle, joka ei ole tehnyt näyttämökoreografioita ja siksi hieman aristelee vaikkapa niitä kilpailusarjoja/kilpailuja, joihin vaaditaan jo enemmän näyttämön lainalaisuuksia noudattava tanssiteos. Tämän tyyppinen koreografia ei myöskään vaadi ajallisesti aivan mahdotonta panosta vaan on nopeasti harjoiteltavissa. Tämä kilpailumuoto tarjoaa myös aloittelevimmille tanssijoille hyvän väylän opetella ryhmässä tanssimista. Helpolla tämäkään laji ei kuitenkaan tanssijoita päästä, sillä mahdollisimman hyvin synkronissa tanssiva ryhmä edellyttää ahkeraa harjoittelua viimeistellyn lopputuloksen saavuttamiseksi.

Synchro Dance – kilpailut ovat suosittuja erityisesti eri latinalaistanssien harrastajien parissa, mutta laji soveltuu hyvin myös vaikkapa disco dancen ja eri katutanssilajien harrastajille. Lajirajoituksia ei tosin ole, joten kilpailuissa on mahdollista nähdä melkoinen eri tanssilajien kirjo!