Lahjoitettavan summan tulee olla yli 1 euron

Stage 2023 ja Kuopio Tanssii ja Soi haku umpeen 31.1.2023

Tanssioppilaitokset On Stage -katselmus on jo vakiintunut osa Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalia. Se tarjoaa tanssinopiskelijoille mahdollisuuden päästä osaksi kansainvälisen tanssifestivaalin ohjelmistoa ja yleisölle tilaisuuden nähdä tanssikoulutuksen monipuolisuutta sekä upeita esityksiä.
Kyseessä ei ole kilpailu, vaan katselmuksen tavoitteena on esitellä tanssin koulutusta mahdollisimman laajasti. Toivommekin mukaan eri ikäisiä ja tasoisia tanssijoita, erilaisia tanssilajeja sekä tanssijoita ympäri Suomen ja muualta Euroopasta. Esiintymisen lisäksi tämä on siis hieno tilaisuus niin oppilaille kuin opettajillekin verkostoitua kansainvälisesti.

Kuopio Tanssii ja Soi järjestää katselmuksen yhteistyössä Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry:n kanssa.

HAKUEHDOT

Voit hakea mukaan seuraavin ehdoin:

Ryhmä
– Ryhmän koko on vähintään 2 tanssijaa
– Esiintyjät ovat yli 7-vuotiaita
– Mukana ei saa olla ammattiin valmistuneita tanssijoita
– Sama oppilaitos voi hakea eri ryhmien kanssa

Esitys
– Tanssilaji on vapaavalintainen
– Teoksen kesto on enintään 10 minuuttia
– Esityksessä tulee olla joustavat tekniset ratkaisut (2–3 perusvalotilannetta)

HAKEMINEN

Hakuaika12.12.2022 – 31.1.2023

Hakeminen tapahtuu sähköisen hakulomakkeen kautta TÄÄLTÄ

VALINTA

Valitsijaraatiin kuuluvat festivaalin taiteellinen johtaja Riku Lehtopolku ja STOPP ry:n edustaja.

Valinnoissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:
– esiintyjien tekninen osaaminen
– ilmaisu
– ryhmässä tanssimisen taito
– musikaalisuus
– rohkeus
– esityksen vaativuustason sopivuus ryhmälle

Tapahtumaan pyritään valitsemaan eri-ikäisiä, erilaisia tanssilajeja ja tanssin tekemisen tapoja edustavia oppilaita, jotka tulevat eri puolilta Suomea ja muualta Euroopasta.

Huom. Ilman tallennetta olevia hakemuksia ei käsitellä.

Valinnat julkistetaan 15.2.2023 mennessä

Valitut ryhmät
– Kuopio Tanssii ja Soi maksaa valituille esiintyjäryhmille matkustustuen, jonka määrä ilmoitetaan 31.3.2023 mennessä. Matkustustuki maksetaan laskua vastaan sen jälkeen, kun esiintyjäryhmä on toimittanut vaaditut tiedot esityksestään määräaikaan mennessä.
– Festivaali huolehtii tiedottamisesta, markkinoinnista sekä esitystilanteeseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.
– Muista kuluista ja järjestelyistä (majoitus, ruokailut yms.) huolehtivat osallistujat itse.
– Valitut ryhmät ja niiden taustayhteisöt sitoutuvat markkinoimaan esityksiä omissa sosiaalisen median kanavissaan.

Palaute
Jokainen valittu ryhmä saa palautteen esityksestään. Palautteen antaa raati, johon kuuluvat festivaalin taiteellinen johtaja sekä STOPP ry:n edustaja. Palaute annetaan suullisesti heti ryhmän esiintymisen jälkeen.