Lahjoitettavan summan tulee olla yli 1 euron

Lasten ilma-akrobatiatarkennus

Jäseniltä on tullut viestiä, että akrobatiasäännöstömme on vähän vaikeaselkoinen. Kiitos tärkeistä palautteista. Olemme sopineet, ettemme tee muutoksia sääntöihin tai sanamuotoihin kesken kisakauden, mutta tämä asia on nyt muistissa seuraavaa suunnittelukokousta ajatellen.

Tässä kuitenkin tuo akrobatiakohta selvennettynä:

Akrobatialla tarkoitetaan liikkeitä, joissa keho menee pituussuunnassa akselinsa ympäri. Tällaisia liikkeitä ovat esimerkiksi kuperkeikka, kärrynpyörä, puolivoltti, voltti ja siltakaato. Olan yli menevä kuperkeikkaa ei lasketa akrobatiaksi, koska siinä ei täysin mennä akselin ympäri. Yleisesti sallittuja liikkeitä ovat esimerkiksi spagaatti, erilaiset hypyt ja illuusio.

Lasten sarjoissa akrobatian käyttö on sallittu tietyin rajoituksin. Kiellettyjä liikkeitä ovat ns. ilma-akrobatia liikkeet. Näillä tarkoitetaan liikkeitä, joissa mikään kehon osa ei kosketa maata liikkeen aikana. Näitä ovat mm. voltit ja puolivoltit.

Nostoiksi luokitellaan sellaiset liikkeet, joissa tanssijan kaikki raajat ovat samanaikaisesti irti maasta ja liike on suoritettu toisen tanssijan avustuksella tai tuella. Nostot ovat kiellettyjä alle 12-vuotiailta heidän omissa ikäsarjoissaan. Juniori-ikäryhmän sarjoissa ja avoimissa sarjoissa tanssivien alle 12-vuotiaiden (lasten ikäryhmään ikänsä puolesta kuuluvia) nostaminen on sallittu.

Laji- ja sarjakohtaiset akrobatia- ja nostosäännöt löytyvät sääntöjen kohdasta II.