Lahjoitettavan summan tulee olla yli 1 euron

Stipendit

Stipendit

FDO jakaa vuosittain yhdistyksen jäsenille (kilpailijoille ja koreografeille) stipendejä. Stipendi on käytettävä tarkoitukseen, joka tukee tai kehittää stipendinsaajan tanssijuutta tai tanssin harrastusta. Stipendeillä voidaan kattaa esimerkiksi kilpailumatkan tai tanssiopintojen kuluja (kilpailu- tai kurssimaksut sekä näihin todistettavasti liittyvät majoitus- ja matkakulut).

Stipendien käyttökohteet on hyväksytettävä FDO:lla etukäteen. Anomuksessa on kirjallisesti perusteltava, miten käyttötarkoitus tukee stipendinsaajan kehitystä tanssissa. Stipendi maksetaan alkuperäisiä tositteita vastaan kerralla yhdelle tilinumerolle. Kuiteissa saa olla useampia eri hyväksyttyjä kohteita. Stipendit ovat voimassa myöntämisvuotta seuraavan kalenterivuoden ajan.

Stipendivarat jakautuvat kolmeen pääryhmään:

  • 70% stipendivaroista jaetaan tuomareiden ehdotusten perusteella ja hallituksen hyväksynnällä. Ehdokkaiden tulee olla FDO:n SM- tai IKM -kilpailuissa menestyneitä finalisteja. Tästä osuudesta stipendit jaetaan kilpailijamäärän perusteella suhteessa niin, ettei yksikään päälaji voi saada yli 50% osuutta.
  • 20% osuus stipendivaroista on FDO:n hallituksen jaettavana. Jakoperusteena on kannustus-, elämäntyö tai muu vastaava peruste.
  • 10% jaetaan stipendihakemusten perusteella. Hakemukset pitää toimittaa FDO:n toimistoon kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä (poikkeus vuonna 2022: 31.8.2022 mennessä).

Jaettuja stipendejä aiemmilta vuosilta

Stipendiaatit 2021

Stipendiaatit 2020

Stipendiaatit 2019

Stipendiaatit 2018
Jäsenten haun perusteella myönnetyt stipendit 2018

Stipendiaatit 2017

Stipendiaatit 2016

Stipendiaatit 2015

Stipendiaatit 2014

Stipendiaatit 2013

Stipendiaatit 2012

Stipendiaatit 2011

Stipendiaatit 2010

Stipendiaatit 2009

Stipendiaatit 2008