Lahjoitettavan summan tulee olla yli 1 euron

Ansiomerkit ja Dance Award

FDO:n ansiomerkkiprosessi

 • Näkyvä ja arvostettu tapa kiittää ja palkita.
 • Ansiomerkki myönnetään silloin, kun halutaan osoittaa arvostusta FDO:n eteen tehdystä
  erinomaisesta työstä.
 • Ansiomerkit viestivät käyttäjälleen, että hänen kokemustaan ja työpanosta arvostetaan.
 • Ansiomerkki voidaan myöntää vain FDO:n alaisuudessa toimineelle henkilölle.
 • Myöntämisperusteita voivat olla esimerkiksi hallitustyöskentelyn pituus, merkitykselliset teot
  FDO:n hyväksi tai halu palkita muusta hyvin perustellusta syystä.
 • Tasa-arvoisuus on tärkeä osa ansiomerkki perinnettä. Ansiomerkkien avulla osoitetaan
  kiitollisuutta jo tehdystä työstä, mutta samalla kannustetaan muitakin toimimaan yhdessä
  FDO:n hyväksi.
 • Ansiomerkkejä voi ehdottaa ja niistä päättää FDO:n hallitus.
 • Ansiomerkin voi saada vain kriteerit täyttävä hallitustyöskentelyn päättävä henkilö.
 • FDO:n hallituksen nimeämät toimijat huolehtivat merkkien tilaukset ja luovutukset.
 • Ansiomerkkien saajista pidetään listaa FDO:n toimistossa (Ansiomerkkisysteemi ja kriteerit
  laitetaan nettisivuilla, jossa Dance Awardin saaneet jo ovat)

Kultainen ansiomerkki

 • Myönnetään 30 vuoden toiminnasta FDO:n luottamustehtävissä (ja/tai) myönnetään
  laajasta ja ansiokkaasta toiminnasta FDO:n vastuullisessa toimessa, esimerkiksi FDO:n
  puheenjohtajana tai muusta merkittävästä hyvin perustellusta teosta FDO:n toiminnan
  hyväksi.
 • Edellytetään merkittävää osallistumista ja vaikuttamista tanssin kentällä niin Suomessa kuin
  kansainvälisesti.

Hopeinen ansiomerkki

 • Myönnetään 20 vuoden toiminnasta FDO:n luottamustehtävissä (ja/tai) myönnetään
  henkilölle, joka on osallistunut FDO:n toimintaan pitkään ja aktiivisesti, esimerkiksi
  aktiivinen toiminta jaoston puheenjohtajana tai muusta merkittävästä hyvin perustellusta
  teosta FDO:n toiminnan hyväksi.

Pronssinen ansiomerkki

 • Myönnetään 10 vuoden toiminnasta FDO:n luottamustehtävissä (ja/tai) myönnetään
  aktiivisesta jaostossa toimimisesta tai muusta merkittävästä̈ hyvin perustellusta teosta
  FDO:n toiminnan hyväksi.

Erityisansiomerkki / Dance Award

 • Myönnetään merkityksellisestä työstä FDO:n ja tanssin hyväksi.
 • Voidaan myöntää myös FDO:n toiminnan ulkopuoliselle henkilölle, joka on pitkäaikaisella ja
  tuloksekkaalla työllään edistänyt FDO:lle merkityksellisiä tanssiin liittyviä̈ tavoitteita.
 • Edellytetään, että saajan toiminta on yleisesti arvostettua.
 • Merkin myöntäminen ei ole sidottu työvuosiin FDO:n parissa.

 

Ansiomerkin saaneet
Dance Award palkinnon saaneet