Latino Show

Latino Show -jaosto

Jaosto toimii hallituksen linkkinä sekä tanssikouluihin että lajin harrastajiin. Jaosto pyrkii monipuolisesti kehittämään ja edistämään omaa lajiaan; keskeistä kaikessa kehittämistyössä on moniarvoisuus, lajin traditioiden kunnioittaminen, mutta ennen kaikkea uteliaisuus kaikkeen uuteen ja edelläkävijänä toimiminen sekä rakentava suhtautuminen tuoreisiin ja/tai poikkeaviin näkemyksiin. Jaosto rakentaa erilaisia yhteistyömuotoja tanssikentän toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Jaosto toimii myös tanssinopettajien ja koreografien kanavana, jonne voi esittää kehittämisideoita.

Jaoston puheenjohtaja

Merja Satulehto, Oulu
latinoshowjaosto.fdo(at)gmail.com

Jaoston jäsenet

Marko Keränen, Helsinki
Marjukka Koivuniemi, Oulu
Saara Kylmänen, Helsinki
Tero Laakso, Järvenpää
Juha Pykäläinen, Helsinki
Maria Ylönen, Jyväskylä


Suomessa kilpaillaan pääasiassa Latino Show -nimikkeen alla. Ainoastaan aikuiset 1 ja aikuiset 2 ikäryhmissä kilpaillaan sekä Latino Show- että Caribbean Show -sarjoissa. Näissä kahdessa ikäryhmässä Latino Show -kilpailusarjassa hyväksytään vain kansainvälisiin tanssiurheilun latinalaisamerikkalaisiin tansseihin (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive) pohjaavat teokset ja Caribbean Show´ssa puolestaan vain kaikki autenttisiin Karibian alueen tanssityyleihin ja -rytmeihin pohjaavat teokset.  Muissa ikäryhmissä Latino Showssa voi kilpailla millä tahansa latinalaistanssityylillä tai -rytmillä tai niiden yhdistelmällä.

HUOM! Kansainvälisiin kilpailuihin lähtevien tulee tarkistaa IDO:n (International Dance Organization) säännöt, sillä ne poikkeavat huomattavasti Suomen säännöistä.


Latino Show

Ainoastaan aikuiset 1 ja aikuiset 2 -ikäryhmissä kilpaillaan sekä Latino Show- että Caribbean Show -sarjoissa. Näissä kahdessa ikäryhmässä Latino Show -kilpailusarjassa hyväksytään vain kansainvälisiin tanssiurheilun latinalaisamerikkalaisiin tansseihin (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive) pohjaavat teokset. Muissa sarjoissa Latino Show on sateenvarjolaji, jossa kilpaileva teos voi pohjautua mihin tahansa Latinalaisessa Amerikassa syntyneeseen tanssilajiin tai -rytmiin tai niistä kehittyneisiin tämän päivän tyyleihin.

Latino Show - teos voi olla rakennettu joko yhden tanssilajin ja -rytmin varaan tai siinä voi yhdistää useampaa tanssilajia tai -rytmiä tai useampaa musiikkikappaletta. Musiikki voi olla tyyliltään joko autenttista latinalais- tai mitä tahansa muuta musiikkia. Mikäli musiikki ei ole selkeästi latinalaista tai sen henkistä, koreografian liikekielen tulee pohjautua selkeästi latinalaistyyppiseen vartalonkäyttöön ja sitoa teos Latino Showhun. Erilaisten showtanssitekniikoiden käyttö koreografioissa on suotavaa, mutta ei pakollista. Liikkeen pääpainon tulee säilyä latinalaistyyppisessä liikekielessä.

Eri latinalaistanssityylit käyttävät samantyyppistä liikemateriaalia, askelikkoja ja rytmiikkaa. Esimerkiksi kilpatanssissa käytetyt vakioidut askelikot kuten cucaracha, botafogo ja volta ovat yleisesti käytössä lähes kaikissa latinalaistanssityyleissä. Myös kaikissa parin kanssa tanssittavissa tyyleissä käytetään samankaltaista liike- ja kuviomateriaalia.  Latino show -kilpailuissa on rikkautta, että kukin tanssityyli toteuttaa näitä oman karaktäärinsa mukaisesti eikä kilpailussa ole tarkoitus arvottaa toista karakteristista tyyliä paremmaksi kuin toista.

Hyvä Latino Show -esitys sisältää:

 • laadukasta tanssia
 • toimivan koreografian
 • vaihtelevan liikemateriaalin, tilan ja kuvioiden käytön
 • huolella valitut ja miksatut musiikit
 • perustellut puku- ja rekvisiittavalinnat sekä selkeän tarinan tai liikkeellisen "punaisen langan"

Latino show -teosten arvioinnissa otetaan huomioon esityksen kokonaisvaikutelma ja koreografia, tanssin laatu, suorituksen ajatus ja persoonallisuus. Tanssin teeman, musiikin, koreografian, asujen ja rekvisiitan tulee olla sopusoinnussa keskenään.  Esityksessä voidaan käyttää akrobaattisia liikkeitä, nostoja ja muita teatraalisia elementtejä, sekä pientä rekvisiittaa.  Asut voivat olla tyyliltään esimerkiksi afrikkalaishenkisiä, karibialaisia, karnevaalityylisiä tai muita vastaavia esityksen luonteeseen sopivia. Tuomarit arvioivat teoksen suhteessa esittäjien valitsemaan tekniikkaan ja muihin kilpailussa esitettäviin teoksiin kierroskohtaisesti.

Latino Show on kilpailumuoto, joka soveltuu erinomaisesti erilaisia lattaritansseja harrastaneille: salsaajille, seuratanssijoille, kilpatanssijoille, bailatinon tai muun yksintanssilajin harrastajille. Lajissa pääsee hyödyntämään osaamistaan ja saa samalla uudenlaista esiintymis- ja kilpailukokemusta. Latino show tuo vaihtelua ja monipuolisuutta harjoitteluun sekä opettaa ryhmätyöskentelyä. Laji avaa myös parittomille tanssijoille mahdollisuuden kilpailla, sillä pienryhmä voi muodostua vaikka pelkästään naisista.

Latino Show tuo autenttiset latinaistanssit tähän päivään monimuotoisina – traditioita kunnioittaen, kohti uutta kurkottaen.


Caribbean show

Caribbean Show -kilpailusarjaan toivotetaan tervetulleeksi kaikki autenttisista Karibian alueen tanssilajeista ja -rytmeistä ponnistavat tanssityylit, kuten salsa, bachata, merengue, reggaeton, son tai mikä tahansa latinalaistanssityyli.

Caribbean Show teos voi olla rakennettu joko yhden tanssilajin ja -rytmin varaan tai siinä voi yhdistää useampaa tanssilajia tai -rytmiä tai useampaa musiikkikappaletta. Musiikki voi olla tyyliltään joko autenttista latinalais- tai mitä tahansa muuta latinalaishenkistä musiikkia. Koreografia voi olla soolotanssiin perustuva tai pääsääntöisesti parin kanssa tanssittu tai yhdistelmä näistä. Erilaisten showtanssitekniikoiden käyttö koreografioissa on sallittua, mutta ei pakollista.

Liikkeen pääpainon tulee säilyä latinalaistyyppisessä liikekielessä.

Hyvä Caribbean show -esitys sisältää:

 • laadukasta tanssia
 • toimivan koreografian
 • vaihtelevan liikemateriaalin, tilan ja kuvioiden käytön
 • huolella valitut ja miksatut musiikit
 • perustellut puku- ja rekvisiittavalinnat sekä selkeän tarinan tai liikkeellisen "punaisen langan"

Caribbean Show teosten arvioinnissa otetaan huomioon esityksen kokonaisvaikutelma ja koreografia, tanssin laatu, suorituksen ajatus ja persoonallisuus. Tanssin teeman, musiikin, koreografian, asujen ja rekvisiitan tulee olla sopusoinnussa keskenään.  Esityksessä voidaan käyttää akrobaattisia liikkeitä, nostoja ja muita teatraalisia elementtejä, sekä pientä rekvisiittaa.  Asut voivat olla tyyliltään esimerkiksi afrikkalaishenkisiä, karibialaisia, karnevaalityylisiä tai muita vastaavia esityksen luonteeseen sopivia. Tuomarit arvioivat teoksen suhteessa esittäjien valitsemaan tekniikkaan ja muihin kilpailussa esitettäviin teoksiin kierroskohtaisesti.

Caribbean Show soveltuu erinomaisesti erilaisia lattaritansseja harrastaneille: salsaajille, seuratanssijoille, kilpatanssijoille, bailatinon tai muun yksintanssilajin harrastajille. Tavoitteellinen tanssiminen ryhmässä kohti päämäärää tuo vaihtelua ja monipuolisuutta harjoitteluun sekä opettaa ryhmätyöskentelyä. Laji avaa myös parittomille tanssijoille mahdollisuuden kilpailla, sillä pienryhmä voi muodostua vaikka pelkästään naisista tai miehistä.


Synchro Dance (ei lajiriippuvainen!)

Synchro Dance on helposti lähestyttävä kilpailumuoto, jonka tarjoaa matalankynnyksen mahdollisuuden osallistua tanssikilpailuihin.

Synchro Dancessa voi kilpailla millä tahansa tanssityylillä tai -rytmillä. Synchro Dancessa tanssijat tanssivat koko esityksen ajan keskenään samoja liikkeitä, samassa muodostelmassa, mahdollisimman yhdenmukaisesti ja yhdenaikaisesti. Edes kaanonit tai liikkeiden tekeminen peilaamalla eivät ole sallittuja. Muodostelman liikkuminen tanssilattialla on sallittua ja toivottavaa, kunhan muodostelma pysyy samana. Ainoastaan suorituksen lopussa, viimeisen 20 sekunnin aikana, voidaan loppuhuipennukseksi vaihtaa muodostelmia ja paikkoja.

Synchro Dance -koreografia voi sisältää yhtä tai useampaa tanssityyliä ja -rytmiä eikä temporajoituksia ole. Nostot ja akrobatia eivät ole sallittuja, samoin rekvisiitan käyttö on kiellettyä.

Hyvä Synchro Dance -esitys sisältää:

 • laadukasta tanssia
 • toimivan koreografian
 • vaihtelevan liikemateriaalin ja tilan kekseliään käytön
 • huolella valitut ja miksatut musiikit
 • perustellut puku- ja rekvisiittavalinnat sekä liikkeellisen "punaisen langan" tai tarinallisen idean

Laji on helposti lähestyttävä esim. tanssinopettajalle, joka ei ole tehnyt näyttämökoreografioita ja siksi hieman aristelee vaikkapa niitä kilpailusarjoja/kilpailuja, joihin vaaditaan jo enemmän näyttämön lainalaisuuksia noudattava tanssiteos. Tämän tyyppinen koreografia ei myöskään vaadi ajallisesti aivan mahdotonta panosta vaan on nopeasti harjoiteltavissa. Tämä kilpailumuoto tarjoaa myös aloittelevimmille tanssijoille hyvän väylän opetella ryhmässä tanssimista. Helpolla tämäkään laji ei kuitenkaan tanssijoita päästä, sillä mahdollisimman hyvin synkronissa tanssiva ryhmä edellyttää ahkeraa harjoittelua viimeistellyn lopputuloksen saavuttamiseksi.

Synchro Dance – kilpailut ovat suosittuja erityisesti eri latinalaistanssien harrastajien parissa, mutta laji soveltuu hyvin myös vaikkapa disco dancen ja eri katutanssilajien harrastajille. Lajirajoituksia ei tosin ole, joten kilpailuissa on mahdollista nähdä melkoinen eri tanssilajien kirjo!